Op weg naar de droogste zomer ooit?

Published on 17 juli 2018 by Leanne Reichard

Hoge resolutie radar en verdampingsdata brengen actueel neerslagtekort beter in beeld.

De droogte houdt Nederland deze zomer in zijn greep. De waterschappen proberen het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen en de boeren proberen te redden wat er te redden valt. Met toegang tot gedetailleerde actuele en verwachte neerslag- en verdampingsgegevens brengt HydroLogic de regionale droogteverschillen in beeld en helpen we zo de waterbeheerders met het maken van de juiste beslissingen.

Stand van zaken 17 juli 2018

Het KNMI meet de droogte af aan het verschil tussen de hoeveelheid verdamping en de neerslag (het neerslagtekort) die worden gemeten door de automatische KNMI stations. Gemiddeld over Nederland is het neerslagtekort op dit moment ongeveer 220 mm volgens het KNMI. In een gemiddelde zomer is dit tekort slechts 100 mm.

Neerslagtekort in Nederland in 2018 (Bron: KNMI)

 

Grote regionale droogteverschillen beter in beeld

Bij het gebruik van hoge resolutie radar en verdampingsdata om het neerslagtekort te berekenen, blijkt dat er grote regionale verschillen te zien zijn in het neerslagtekort. De meest droge delen van Nederland zijn op dit moment de Achterhoek en het Zuidoosten van Brabant. In Groningen en Zuid-Holland, valt de droogte relatief mee, maar is het ook nog steeds droger dan gemiddeld.

Neerslagtekort in Nederland op 16 juli 2018 (Bron: HydroNET)

 

Verwachting: neerslagtekort loopt op

Het blijft nog wel even droog. De verwachting is dat het neerslag tekort de komende anderhalve week verder oploopt, naar waarden rond 300 mm in een groot deel van Gelderland, Twente en Zuid-Oost Brabant.

Verwacht neerslagtekort in Nederland op 27 juli 2018. Klik op afbeelding voor grotere weergave. (Bron: HydroNET)

 

Vocht in de bodem extreem laag

Voor waterbeheerders en watergebruikers is niet alleen het verschil tussen neerslag en verdamping van belang, maar ook de hoeveelheid vocht die nog in de bodem aanwezig is. In het OWASIS project heeft HydroLogic samen met een aantal waterschappen met steun van ESA deze informatie voor heel Nederland in beeld gebracht. Hierbij maken we gebruik van de neerslagradar en verdampingsinformatie uit satellieten.

Onderstaande animatie toont de hoeveelheid vocht in de bodem, vanaf 1 april tot nu. Hier is goed te zien hoe de hoeveelheid vocht in de bodem steeds verder afneemt tot extreem lage waarden, naarmate het seizoen vordert en de regen uitblijft. Link naar animatie: https://youtu.be/u0LIXTD82N8.