Nieuws

Hieronder vind je onze laatste nieuwsberichten.

Nieuwe aandeelhouders bij HydroLogic

Met trots verwelkomen we Janneke de Graaf, Meike Coonen, Bram Schnitzler, Marcel Alderlieste en Francine Teeuwen als aandeelhouders in ons bedrijf HydroLogic! Hun toetreding als mede-eigenaren sluit perfect aan bij onze visie om het bedrijf in handen te houden van de mensen die er dag in dag uit aan bijdragen. Read more >

HydroLogic actief in uniek ecosysteem Earth Valley

Bijdragen aan een gezonde wereld, in het hart van Europa

Al sinds 2010 werkt HydroLogic samen met andere bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de regio Amersfoort aan innovatieve oplossingen van wateropgaven met geo-informatie en ICT.
Read more >

Zelf investeren in software ontwikkeling?

Data science en geavanceerde ICT spelen een belangrijke rol bij het weer- en klimaatbestendiger maken van het water management. Waterbeheerders, adviesbureaus en onderzoekers zetten hier dan ook stevig op in. Read more >

OWASIS kunstwerk bij tentoonstelling “We are Water”

Op donderdag 16 juni werd de tentoonstelling ‘We are Water’ officieel geopend in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Een prachtige tentoonstelling waarbij de verbinding tussen de mens en water centraal staat en via verschillende kunstvormen zoals schilderijen, muziek, foto’s en interactieve installaties tot uiting komt. Read more >

HydroLogic invites you to HydroNET Live!

HydroLogic invites you to HydroNET live on 7th April! This inspiring online event connects water managers from all over the world. We will bring you a day full of interesting use-cases, the opportunity to share experiences and meet new people. Read more >

HydroLogic en Arcadis ontwikkelen HydroNET verder

Water- en klimaatuitdagingen slim en effectief aanpakken met digitaal waterplatform

HydroNET, het door HydroLogic ontwikkelde beslissingsondersteunend platform voor water managers, wordt via het wereldwijde netwerk van Arcadis versneld internationaal in de markt gezet. Read more >

Een nat voorjaar in 2021: is de droogte nu écht voorbij?

Het voorjaar en groeiseizoen is dit jaar relatief nat en koud begonnen, in veel kranten staan berichten dat de droogte na zo’n nat voorjaar voorbij is. Andere kranten koppen juist dat de droogte ondanks het natte voorjaar nog niet voorbij is.

Read more >

Wateroverlast door sneeuwsmelt?

Tussen 6 en 9 februari 2021 is in Nederland veel sneeuw gevallen. Vrijwel het gehele land is bedekt met een flinke laag sneeuw. Na alle sneeuw- en ijspret is dooi aanstaande. Wat gaat het waterbeheer in Nederland hiervan merken? Kan de sneeuwsmelt leiden tot wateroverlast? Read more >

Hoe ondersteunt de beregeningsmonitor de waterschappen?

Met de verwachte klimaatverandering zullen droge periodes in Nederland in de toekomst vermoedelijk vaker voor gaan komen. Waterschappen zullen daarom vaker moeten nadenken over maatregelen omtrent beregening, maar hoe komt u er als waterschap snel achter of de regels rondom de maatregelen worden nageleefd, zonder een sterke toename van de handhavingskosten en -inspanningen? Read more >

De droogte in beeld met OWASIS in de Volkskrant

Deze zomer brengt HydroLogic samen met de Volkskrant de droogte in beeld, met het OWASIS-informatieproduct en onze specifieke kennis over droogte en verzilting. Vandaag opent de Volkskrant het droogte dossier met een groot artikel in de Volkskrant over de droogte.

Read more >

Met OWASIS de (droge) zomer door

Vanaf vandaag heeft elke waterbeheerder in Nederland gratis toegang tot actuele en land dekkende informatie over bodemvocht, grondwater en verdamping via OWASIS. OWASIS is het resultaat van een unieke samenwerking van de waterschappen, HydroLogic, ESA, STOWA en mede-initiatiefnemer HDSR. Read more >

Coronavirus: medewerkers werken thuis en zijn gewoon bereikbaar

Beste klanten en relaties,
Ondanks de coronacrisis zijn wij beschikbaar en werken we als vanouds aan projecten en diensten. Dat doen we op het moment vanuit huis. We zijn telefonisch bereikbaar via ons algemene nummer 033 4753535 en zoals u gewend bent ook direct via e-mail en mobiel. We gebruiken Skype en Teams als alternatief voor het face-to-face vergaderen.

Hoogwater in het VIZIER

Bij naderend hoogwater is het van belang om tijdig op de hoogte te zijn, de juiste beslissingen te kunnen nemen en bijbehorende acties en maatregelen tijdig en volledig uit te voeren. Minke Wuis blikt in deze blog terug op het hoogwater  van 1995 en beschrijft hoe het geautomatiseerd calamiteitendraaiboek VIZIER tegenwoordig het calamiteitenteam van diverse waterschappen bij naderend hoogwater kan ondersteunen.

Read more >

OWASIS: essentiële informatie voor het waterbeheer nu beschikbaar

HydroLogic heeft in samenwerking met STOWA, ESA, WUR en mede-initiatiefnemer HDSR, de OWASIS informatie producten ontwikkeld. OWASIS biedt dagelijks voor heel Nederland informatie op hoge resolutie over de historische, actuele en verwachte bergingsmogelijkheden en waterbeschikbaarheid in de bodem.

Read more >

Launch HERMANA voor duurzaam watermanagement in Colombia

Op 10 juli heeft de Regionale Autonome Corporatie van de Cauca Vallei (CVC) uit Colombia, in samenwerking met Deltares, FutureWater, de Unie van Waterschappen en HydroLogic, HERMANA gelanceerd: een beslissingsondersteunend platform om duurzaam watermanagement in deze regio te bevorderen.

Read more >

Lancering VIDENTE voor slim waterbeheer in de praktijk

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft op 1 april jl. VIDENTE gelanceerd: een beslissingsondersteunend systeem voor droogte en wateroverlast. Tijdens deze lancering met overweldigende belangstelling werd zowel de aanleiding, het doel en het belang van VIDENTE toegelicht. Read more >

HydroLogic behoort tot de Best Workplaces 2019

HydroLogic heeft de 5e plaats behaald op de lijst van Best Workplaces 2019 van Nederland. Op 26 maart ontvingen Francine Teeuwen en Arnold Lobbrecht onder groot enthousiasme van de vele aanwezigen de Best Workplaces award.

Read more >

VIZIER succesvol ingezet tijdens hoogwateroefening Waterschap Rivierenland

Terwijl Nederland nog aan het bijkomen is van de droogte, is Waterschap Rivierenland alweer begonnen aan de voorbereidingen voor het hoogwaterseizoen. Daarom hield het waterschap begin december een hoogwateroefening waarbij een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm werd nagebootst.

Read more >

Succesvolle tweede editie HydroNET LIVE

Op 13 september 2018 organiseerde HydroLogic de tweede editie van HydroNET LIVE. Evenals bij de eerste editie in 2016 waren er 150 enthousiaste deelnemers van waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, onderzoeksinstellingen en diverse bedrijven die actief zijn op het gebied van water en ICT.

Read more >

Op weg naar de droogste zomer ooit?

Hoge resolutie radar en verdampingsdata brengen actueel neerslagtekort beter in beeld.

De droogte houdt Nederland deze zomer in zijn greep. De waterschappen proberen het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen en de boeren proberen te redden wat er te redden valt. Met toegang tot gedetailleerde actuele en verwachte neerslag- en verdampingsgegevens brengt HydroLogic de regionale droogteverschillen in beeld en helpen we zo de waterbeheerders met het maken van de juiste beslissingen.

Read more >

Extreme buien mei 2018 in beeld

Het kan u niet zijn ontgaan: de laatste dagen van mei trokken zware buien met extreme neerslag over Nederland. Dit veroorzaakte op veel plaatsen wateroverlast en schade. Maar hoe heftig waren de buien precies? Waar is de meeste neerslag gevallen? In dit blog vindt u een analyse van deze neerslag events en laten wij zien hoe u toegang kunt krijgen tot de best beschikbare neerslaginformatie uit HydroNET.

Read more >

Noodweer in Nederland: zware buien in beeld

Op 29 en 30 april trokken zware buien over Nederland. De volgende gif animatie toont het verloopt van de neerslag tussen 29 april 00:00 en 30 april 16:00. Zoals is te zien trokken de buien op 29 April vanaf 9:00 uur ’s ochtends vanuit het zuiden het land binnen. Tegen de avond kreeg vooral het westen van het land het zwaar te verduren. Vanaf middernacht trokken er vanuit Duitsland enkele zware buien het land in die in het midden en noorden van Nederland voor veel neerslag zorgden.

Read more >

HydroLogic gaat partnership aan met Esri

Begin februari heeft HydroLogic een partnership gesloten met Esri. HydroLogic en Esri Nederland, wereldmarktleider in geografische informatiesystemen (GIS), werken al langere tijd samen om waterbeheerders te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om de goede operationele en strategische beslissingen te kunnen maken. Read more >

Effect storm 3 januari op watersysteem

Het nieuwe jaar is met een unicum begonnen: de sluiting van alle vijf de grote stormvloedkeringen  – Maeslantkering, Hollandsche IJsselkering, Hartelkering, Oosterscheldekering en de Ramspolkering. Een interessante start van het nieuwe jaar voor waterbeheerders. Maar welk effect hebben de storm en sluiting van de stormvloedkeringen nu eigenlijk gehad op het watersysteem?

Read more >

Longread: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder

Deze longread presenteert een nieuwe visie op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze leefomgeving. Het artikel laat aan de hand van cases in Nederland en het buitenland zien hoe innovatieve water- en ICT-oplossingen bijdragen aan het realiseren van klimaatadaptieve watersystemen conform de doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Read more >

Neerslagverloop en droogte in juni

Normaal gesproken valt in de maand juni gemiddeld 68 mm neerslag. In de Bilt is afgelopen maand 57 mm gevallen; dat is redelijk dicht bij het gemiddelde. In Limburg en Brabant is het echter droog geweest met neerslagtotalen van 20 tot 40 mm. Die weinige neerslag viel vooral aan het begin van de maand.

Read more >

HydroLogic steunt oprichting Climate Campus Zwolle

De gevolgen van klimaatverandering worden overal in Nederland en de wereld zichtbaar. Ook in een stad als Zwolle en de omliggende IJssel-Vechtdelta. Bijna 40 partijen steunen daarom de oprichting van een Climate Campus in Zwolle.

Read more >

HydroNET Masterclass: alles over neerslag in het stedelijk gebied

Wateroverlast door hevige neerslag is volgens het merendeel van de gemeenten in Nederland het meest urgente klimaatprobleem op dit moment. Op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI is het bovendien te verwachten dat hevige buien in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Zonder goede maatregelen leiden deze buien in toenemende mate tot wateroverlast in het stedelijk gebied.

Read more >

Droogte in Zuid-Afrika duurzaam aanpakken met slimme ICT en big data

Demonstratieproject ‘HydroNET Water Control Room Zuid-Afrika’ wint Partners voor Water Award 2017

Online en real-time kunnen zien hoeveel water in een gebied beschikbaar is, wat de kwaliteit is en hoeveel neerslag wordt verwacht. Voor Zuid-Afrika, waar El Niño en klimaatverandering zorgen voor aanhoudende droogte en toenemende voedseltekorten, is deze informatie van levensbelang.

Read more >

Tot ziens op de Waterinfodag 2017

Bezoek onze stand op de Waterinfodag of neem deel aan onze sessie: Hoe de digitale revolutie en slim waterbeheer elkaar versterken; want 1+1=3, toch?

Read more >

De digitale revolutie in de strijd tegen klimaatverandering

Nadat we de afgelopen 800 jaar geleidelijk aan het water onder controle hebben gekregen, staat ons met de huidige klimaatontwikkeling een verandering in het waterbeheer te wachten die zijn weerga niet kent. Na het bouwen van terpen, dijken, windmolens en gemalen is de volgende stap in het waterbeheer een digitale. Read more >

Analyse extreme neerslag juni 2016

Hoosbuien, wateroverlast en code oranje domineerden het weerbericht. Juni werd gekenmerkt door veel neerslag met regelmatig heftige buien. Veel gemeenten hebben te maken gehad met wateroverlast. We maakten een analyse op basis van de HydroNET neerslaggegevens voor de hele maand juni.

Read more >

Nieuw kantoor voor HydroLogic in Delft

Sinds dinsdag 28 juni is het nieuwe adres van HydroLogic in Delft Westvest 41. We zijn verhuisd naar de rechtervleugel van het monumentale voormalig Stedelijk Gymnasium pal tegenover het nieuwe Centraal Station.  Ons hoofdkantoor blijft onveranderd het kantoor aan de Stadsring in Amersfoort.

Read more >

HydroNET demonstrated at high level Council meeting ESA in Paris

On the 16th of March 2016 the Council Meeting of ESA took place at ESA Headquarters in Paris. HydroLogic was invited to demonstrate the HydroNET InsureApp for all delegates and several ministers of state of the ESA member countries.  The HydroNET InsureApp is considered as one of the successful showcases within the ESA ARTES Integrated Applications Promotion programme.

Read more >

HydroLogic één van de Best Workplaces in Nederland

HydroLogic is net als vorig jaar weer één van de Best Workplaces 2016 van Nederland. Op de lijst van Small & Young Workplaces staan we op plaats 9.  De officiële bekendmaking van de lijst vond dinsdag 22 maart plaats in Haarlem.

Read more >