Wat als de extreme neerslag van Limburg boven HDSR was gevallen?

Published on 17 maart 2022 by Bram Schnitzler

In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben Weather Impact en HydroLogic de gevolgen van de extreme neerslag in Limburg op het beheergebied van HDSR doorgerekend. Het weersysteem dat in juli 2021 over Limburg en op de nabij gelegen gebieden in Duitsland en België trok, heeft voor veel schade en in Duitsland en België zelfs tot slachtsoffers gezorgd. Een dergelijk extreme neerslagevent kan in de toekomst, mede door klimaatverandering, evengoed in andere delen van Nederland vallen. Het bestuur van HDSR wilde weten wat de impact van het “Limburg weersysteem” op het HDSR beheersgebied zou zijn geweest. Daarom hebben HydroLogic en Weather Impact in opdracht van HDSR een modelmatige analyse uitgevoerd op basis van OWASIS en en een geavanceerd hydrologisch model.

Om rekening te houden met de gebiedspecifieke situatie en de actuele status van de bodem in het beheergebied van HDSR is de neerslag gecorrigeerd voor de uit OWASIS beschikbare bodemberging (d.d. medio juli 2021) rekening houdend met een maximale infiltratiecapaciteit. De voor bodeminfiltratie gecorrigeerde neerslag is geprojecteerd op een automatische gegenereerd gekoppeld 1D2D inundatiemodel met een 2D resolutie van 25 meter. Door dit fijne detailniveau worden de stroombanen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug goed gesimuleerd. Hier resulteert dergelijke neerslag ook in hoge stroomsnelheden en lokaal forse waterdieptes op plekken waar het water zich ophoopt. In het polder-boezemsysteem in het westen van het beheergebied van HDSR zijn de waterdieptes en stroomsnelheden minder extreem maar inunderen er wel grotere gebieden. Door deze inzichten kan het hoogheemraadschap bijvoorbeeld gericht adviseren over toekomstige woningbouw, maar ook operationele adviezen en waarschuwingen geven tijdens een (bijna)calamiteit.

Waterdieptekaart

De resulterende waterdiepte kaart is op basis van een subgrid-techniek verfijnd tot een resolutie van 2 meter waardoor inundaties op straatniveau gedetailleerd kunnen worden berekend. De resultaten van de berekening zijn verwerkt in een ESRI StoryMAP zodat deze eenvoudig toegankelijk zijn.

Waterdieptekaart