Met OWASIS de (droge) zomer door

Published on 26 mei 2020 by Marieke van Slooten

Vanaf vandaag heeft elke waterbeheerder in Nederland gratis toegang tot actuele en land dekkende informatie over bodemvocht, grondwater en verdamping via OWASIS. OWASIS is het resultaat van een unieke samenwerking van de waterschappen, HydroLogic, ESA, STOWA en mede-initiatiefnemer HDSR. Met het innovatieve informatiesysteem OWASIS kunnen waterbeheerders dagelijks evalueren welke aanpassing aan het watersysteem het meest effectief is. OWASIS komt als geroepen: het voorjaar en groeiseizoen is extreem droog begonnen, terwijl de grondwaterstanden pas heel kort geleden waren hersteld van de afgelopen twee droge zomers.

De meerwaarde van OWASIS

In OWASIS wordt het beste van verschillende werelden op een slimme manier gecombineerd. Zo wordt de in het Landelijk Hydrologisch Model gecondenseerde, best beschikbare hydrologische kennis gecombineerd met actuele metingen van neerslag en verdamping op basis van satellietsensoren & radartechnieken en levert zo landsdekkende realtime informatie over bodemvocht, grondwater en de algehele waterbeschikbaarheid. Nederland is voor dit doel ingedeeld in cellen van 250x250m waar state-of-the-art data en kennis aan is gekoppeld over kenmerken zoals landgebruik, bodem, hoogte, afwatering, beregening et cetera. Elke dag voert OWASIS berekeningen uit met de meest actuele gegevens en geeft zo een beeld van de huidige én verwachte toestand van de bodem, grondwater, verdamping en waterbeschikbaarheid.

Met deze nieuwe informatie uit OWASIS kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat dagelijks evalueren wat de (verwachte) toestand van het hydrologische systeem is en zodoende operationele besluiten nemen over bijvoorbeeld het opzetten van stuwen, aanvoeren van water, doorspoelen en vasthouden van water.​ Tezamen zorgt dat ervoor dat de waterbeheerder beter toegerust is op droge en natte periodes, doordat het handelingsperspectief wordt vergroot.

OWASIS is ontwikkeld op initiatief van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, HydroLogic, WenR en STOWA/SAT-WATER en gefinancierd door de STOWA en ESA in opdracht van Netherlands Space Agency (NSO). Vanuit het Slim Watermanagement programma is georganiseerd & gefinancierd dat vanaf vandaag  elke waterbeheerder in Nederland de OWASIS informatie kan gebruiken voor het nemen van operationele beslissingen, maar ook ter evaluatie van het gevoerde waterbeheer.

Kan het nog beter? ​

Informatie kan altijd beter, nauwkeuriger, sneller en in meer detail worden vervaardigd. De output van OWASIS biedt al veel meerwaarde in vergelijking met de informatie die tot nu toe voorhanden was. Parallel aan deze landelijke uitrol, werken we aan de verdere verbetering van het OWASIS product. Bij deze verbetering zijn de ervaringen met OWASIS in de praktijk van dit nu al interessante hydrologische jaar uitstekend bruikbaar.

Voor meer informatie…​

Kunt u contact opnemen met de OWASIS mede-initiator Joost Heijkers: 06 27 09 05 00 (joost.heijkers@hdsr.nl; werkzaam bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en/of met de ontwikkelaar van het uiteindelijke operationele OWASIS Landelijk Informatiesysteem Maarten Spijker: 06 52 43 17 55 (maarten.spijker@hydrologic.nl; Directeur Technologie bij HydroLogic).