Longread: Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder

Published on 27 november 2017 by Leanne Reichard

Deze longread presenteert een nieuwe visie op het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze leefomgeving. Het artikel laat aan de hand van cases in Nederland en het buitenland zien hoe innovatieve water- en ICT-oplossingen bijdragen aan het realiseren van klimaatadaptieve watersystemen conform de doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Lees het volledige artikel met bijdragen van weer-, klimaat- en waterprofessionals Henk Ovink, Gerrit Hiemstra en René van der Zwan.

 – Het nieuwe gereedschap van de waterbeheerder –
Waterkennis, ICT en big data geven waterbeheerder meer grip op klimaatonzekerheden