Launch HERMANA voor duurzaam watermanagement in Colombia

Published on 12 juli 2019 by Marieke van Slooten

Op 10 juli heeft de Regionale Autonome Corporatie van de Cauca Vallei (CVC) uit Colombia, in samenwerking met Deltares, FutureWater, de Unie van Waterschappen en HydroLogic, HERMANA gelanceerd: een beslissingsondersteunend platform om duurzaam watermanagement in deze regio te bevorderen.

Launch HERMANA voor duurzaam watermanagement in Colombia

De HERMANA launch in Colombia

De Cauca Vallei, gelegen in het westelijk deel van Colombia, vormt de op twee na grootste economie van Colombia. Suikerriet is een belangrijke inkomstenbron en de productie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water. De grond- en oppervlaktewaterbronnen staan onder druk en het is de taak van CVC om de beschikbare hoeveelheid water zo goed mogelijk te verdelen. Bijvoorbeeld door het zo slim mogelijk beheren van de waterreservoirs of het uitgeven en handhaven van watervergunningen. CVC brengt dagelijks en maandelijks rapportages uit over de watervraag en de waterbeschikbaarheid en communiceert dit met de stakeholders uit het gebied.

Het beslissingsondersteunende systeem voor integraal waterbeheer

Om de verschillende belangen zo goed mogelijk te bedienen, had CVC behoefte aan één geïntegreerd beslissingsondersteunend systeem dat online toegang geeft tot alle relevante informatie over bijvoorbeeld grond- en oppervlaktewater en meteorologie. HERMANA (zuster in het Spaans) is een afkorting voor HERramienta para el MANejo integral del Agua wat betekent: beslissingsondersteunende systeem voor integraal waterbeheer. HERMANA geeft (1) inzicht in de huidige en verwachte watervraag en waterbeschikbaarheid en genereert (2) overzichten en adviezen via dashboards, rapportages en waarschuwingen. Met HERMANA kan CVC de juiste beslissingen nemen, deze goed uitleggen en reproduceren voor een duurzaam, open en transparant waterbeheer.

De HERMANA informatieketen

De eerste stap van de HERMANA implementatie was het in kaart brengen van het besluitvormingsproces en de daarbij behorende informatiebehoeften van CVC in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en Deltares. Vervolgens zijn voor HERMANA 3 Nederlandse producten volgens de Digitale Delta aanpak aan elkaar gekoppeld:
Delft-FEWS Colombia van Deltares geeft toegang tot alle relevante weer- en waterinformatie, modellen en verwachtingen van CVC en IDEAM, de nationale hydrologische en meteorologische dienst van Colombia;
Infosequía van FutureWater biedt gebiedsdekkende droogte-indicatoren op basis van satellietinformatie;
HydroNET van HydroLogic combineert de informatie uit InfoSequía en Delft-FEWS Colombia met lokale kennis en data van CVC en genereert vervolgens gepersonaliseerde online dashboards en rapportages die aansluiten bij de informatiebehoefte en het besluitvormingsproces van CVC. Voorbeelden van dashboards die zijn gemaakt: wateraanvoermogelijkheden voor de stad Cali, overstromingsverwachting voor de River Cauca en een droogte dashboard voor het CVC gebied.

Launch HERMANA voor duurzaam watermanagement in Colombia

HERMANA dashboards geven inzicht in de huidige en verwachte status van het watersysteem.

Dankzij deze ketenbenadering wordt de expertise van ieder systeem en iedere partner optimaal benut en ontstaat een schaalbare oplossing die ook toepasbaar is in de rest van Colombia en daarbuiten.

WaterCONNECT

HERMANA is één van de succesverhalen van WaterCONNECT, een Deltares en HydroLogic initiatief dat de nadruk legt op samenwerking in de gouden driehoek (kennisinstellingen, overheden en private partijen). Door krachten te bundelen helpt het WaterCONNECT consortium waterbeheerders wereldwijd bij het opzetten van een online, geïntegreerd beslissingsondersteunend systeem.

HERMANA is tot stand gekomen dankzij een Partners voor Water subsidie (RVO), een investering van CVC en bijdragen van Deltares, HydroLogic, FutureWater en Waterschap Brabantse Delta namens de Unie van Waterschappen.

Lees het persberichtBekijk de WaterCONNECT video

Meer informatie

Leanne Reichard 033-4753535, leanne.reichard@hydrologic.com