Lancering VIDENTE voor slim waterbeheer in de praktijk

Published on 5 april 2019 by Leanne Reichard

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft op 1 april jl. VIDENTE gelanceerd: een beslissingsondersteunend systeem voor droogte en wateroverlast. Tijdens deze lancering met overweldigende belangstelling werd zowel de aanleiding, het doel en het belang van VIDENTE toegelicht.

Na de extreem droge zomer van 2018 groeit het besef dat de kans op droogte in de toekomst steeds groter wordt. Buien die in het begin van het groeiseizoen vallen, willen we daarom misschien wel vasthouden in plaats van afvoeren, omdat we dit water in de loop van het groeiseizoen hard nodig kunnen hebben. Aan de andere kant moeten we oppassen dat door het vasthouden van water, de kans op schade door wateroverlast na een hevige bui niet te veel toeneemt. Omdat het weer steeds grilliger wordt is het belangrijker dan ooit om te beschikken over hoogwaardige informatie en tools die ons kunnen helpen om de juiste tactische en operationele keuzen te maken en deze goed uit te kunnen leggen aan alle belanghebbenden.

HydroNET Water Control Room

VIDENTE combineert weer- en waterdata met modellen en kennis over de lokale situatie en genereert op basis daarvan hoogwaardige informatie over de huidige en verwachte situatie van het watersysteem. Zowel op regionaal als lokaal niveau. De informatie wordt getoond via de HydroNET Water Control Room; een set aan interactieve dashboards en rapportages die via het web toegankelijk zijn. Met deze informatie kan HDSR nog betere beslissingen nemen om de beschikbare ruimte in het watersysteem zo slim mogelijk te benutten zoals: wanneer en waar kunnen we het beste voormalen, water inlaten of versneld afvoeren? Of: wanneer kunnen we het beste overgaan van zomer naar winterpeil en vice versa? De VIDENTE architectuur is opgesteld door HDSR, HydroLogic heeft het systeem gebouwd.

VIDENTE maakt primair gebruik van landsdekkend beschikbare databronnen die de afgelopen jaren door diverse Nederlandse partijen zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld de SATDATA verdampingsdata (op basis van satellietdata), de meteoproducten uit het Weer Informatie Waterbeheer (WIWB) initiatief en de OWASIS dataproducten. OWASIS (een idee van HDSR dat op kosten van STOWA en ESA is ontwikkeld door HydroLogic) koppelt de SATDATA verdampingsdata, de WIWB neerslag- en verdampingsproducten aan het landelijke hydrologische model (LHM) en berekent vervolgens de beschikbare bodemberging en het ondiepe grondwater in real-time op een detailniveau dat voorheen niet mogelijk was.

Slim Watermanagement in de praktijk

Maarten Spijker, directeur technologie bij HydroLogic: “VIDENTE is een mooi voorbeeld van slim watermanagement in de praktijk en van succesvolle co-creatie. Het systeem ondersteunt de besluitvorming tot in de haarvaten. Met VIDENTE kan het waterschap elke dag gebiedspecifieke afwegingen maken. Een mooie stap vooruit. Maar er is ook nog veel te winnen. De komende periode willen we gebruiken om de toegevoegde waarde van het systeem verder te vergroten, o.a. door de bedienadviezen te verfijnen, AI-gebaseerde prognoses in te voegen en VIDENTE aan te vullen met verrijkende informatieproducten. Hiervoor blijven we actief samenwerken met HDSR. De kennis en kunde van beide partijen zijn essentieel om VIDENTE blijvend te laten slagen in de weerbarstige praktijk.”

Voor meer informatie:
Maarten Spijker (HydroLogic) – tel: 033 4753535 – maarten.spijker@hydrologic.com