Koning Willem-Alexander lanceert in Brisbane de Nederlandse Smart Scanner for Water Resilient Cities

Published on 4 november 2016 by Leanne Reichard

Tijdens de ‘Water Day’ in Brisbane, Australië, heeft Koning Willem-Alexander op vrijdag 4 november de Smart Scanner for Water Resilient Cities gelanceerd. Deze set van slimme watermanagement tools is ontwikkeld door HydroLogic en Deltares.

De scanner ondersteunt stedelijke waterbeheerders bij het maken van de juiste keuzen om te komen tot een klimaatbestendige stad.

Wereldwijd hebben steeds meer grote steden te maken met de ernstige gevolgen van klimaatverandering. Het regent vaker en harder waardoor wateroverlast en overstromingen in het stedelijke gebied zich steeds vaker voordoen. Het nieuwe waterbeheer is er op gericht om met geavanceerde ICT oplossingen die steden water- en klimaatbestendig te maken en te houden.

Big data voor klimaatbestendige steden

Via het HydroNET ICT platform van HydroLogic worden historische en actuele weer- en waterdata van extreem-weer situaties verzameld en geanalyseerd. De zeer grote data-sets waar dit toe leidt worden geprepareerd voor het 3-dimensionale simulatiemodel van Deltares, waarmee de impact van een hevige bui kan worden nagebootst. Met de tools van de Smart Scanner worden vervolgens klimaat-adaptieve maatregelen doorgerekend, zoals de inzet van groene daken en waterpleinen voor het gereguleerd vasthouden van water. Met gaming technieken wordt de effectiviteit van maatregelen bepaald. Niet alleen buien van nu, maar ook fictieve buien van de toekomst kunnen worden doorgerekend. De resultaten van de Smart Scanner worden overzichtelijk gepresenteerd in de HydroNET Water Control Room. In Australië zijn HydroLogic en Deltares al een aantal jaar actief op het gebied van overstromingsmanagement en slim stedelijk waterbeheer. De lancering van de Smart Scanner for Water Resilient Cities door de Koning is een kroon op het werk van deze samenwerkende Nederlandse partijen.

Wat kunnen we van Australië leren?

In Australië heeft circa 7% van alle huishoudens regelmatig te maken met gevaarlijke plotselinge overstromingen – flash floods. Het ontwikkelen van waterbewustzijn bij burgers en het geven van adviezen over hoe in dergelijke situaties te handelen staan daar dan ook hoog op de agenda. Ondanks het feit dat overstromingen in Nederland veel minder vaak voorkomen is dit ook een belangrijk onderwerp dat bij ons speelt en waarover we veel kunnen leren van de Australische aanpak. Zij hebben de stap genomen naar het informeren en tijdig waarschuwen van burgers met de inzet van slimme ICT tools.

De launch van de Smart Scanner for Water Resilient Cities maakt deel uit van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Australië, dat plaatsvindt van 31 oktober tot en met 4 november 2016.

Bekijk de demo video van de Smart Scanner for Water Resilient Cities: