HydroLogic voert modelstudie binnen Kennisprogramma Zeespiegelstijging uit

Published on 13 juni 2023 by HydroLogic

Tot welk niveau blijven de strategische zoetwaterbuffers én het wateraanvoernetwerk in Nederland functioneren bij zeespiegelstijging? Een veelomvattende vraag waarvoor nu de belangrijke basis is gelegd met de deelrapporten die zijn verschenen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.

Het beantwoorden van deze vraag vormt de kern van de modelstudie die HydroLogic samen met Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat en met Deltares binnen het kennisprogramma hebben uitgevoerd. Met veel enthousiasme hebben we onze ervaring en kennis op het vlak van modellering, zoet-zout en zoetwaterverdeling ingezet voor de regio’s Rijn-Maasmonding, het IJsselmeergebied, het Volkerak-Zoommeer en het Amsterdam-Rijnkanaal.

En ja, er zit rek in de huidige zoetwaterstrategie voor het hoofdwatersysteem. De grenzen van de oprekbaarheid zijn echter ook beter in beeld. Waar zitten deze knikpunten en wat zijn de komende jaren de meest bepalende keuzes? Meer weten over de inzichten die zijn opgedaan en wat we kunnen met deze inzichten? De experts zijn hierop bevraagd en de interviews zijn hier te vinden.