HydroNET presenteert nieuwe HydroNET 4 versie tijdens succesvolle gebruikersdag voor Waterschappen

Published on 2 maart 2018 by Leanne Reichard

In februari vond de HydroNET gebruikersdag voor Waterschappen plaats. Dit overleg is een belangrijk moment om met gebruikers bij te praten over de laatste ontwikkelingen, ervaringen van het gebruik van HydroNET uit te wisselen en toekomstige ontwikkelingen te bespreken en te bepalen.

De samenwerking met eindgebruikers is een belangrijke succesfactor van HydroNET. Dankzij de groei van de HydroNET community naar bijna 3000 gebruikers in 12 landen en de actieve betrokkenheid van deze gebruikers bij de ontwikkeling van het product, is HydroNET de afgelopen jaren sterk gegroeid en geprofessionaliseerd.

HydroLogic is verheugd te zien dat HydroNET voor steeds meer doeleinden wordt ingezet, zoals: voor operationeel beheer, voor calamiteiten management, voor strategische watersysteemrapportages en voor publieksontsluitingen.

Tijdens de gebruikersdag presenteerden wij de nieuwste HydroNET ontwikkelingen, waaronder het Vizier calamiteitendraaiboek en de integratie van HydroNET met ArcGIS en storymaps. Ook OWASIS, een innovatief nieuw informatieproduct voor de actuele en verwachte vullingsgraad van de bodem, en de neerslagevent database voor het automatisch identificeren van extreme neerslagevents uit 13 jaar radar data werden toegelicht en met enthousiasme ontvangen.

Tevens werden de mogelijkheden van het Verhoogd Service Level Agreement (SLA) en de voordelen van de recente migratie van onze ICT-infrastructuur naar specialistische datacentra gepresenteerd. De aanwezigen waren positief over de verbeterde performance van de software en de professionele ondersteuning door de helpdesk.

Ook de toekomst van HydroNET kwam aan bod. Zo lieten wij de nieuwe supportpagina van HydroNET zien en presenteerden wij de eerste resultaten van de nieuwe HydroNET 4 versie waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt door ons HydroNET ontwikkelteam. Met deze nieuwe versie verwachten wij ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vragen en wensen van onze (groeiende groep) gebruikers in binnen- en buitenland. De Waterschappen reageerden enthousiast op de HydroNET Roadmap. De komende tijd zullen wij hen actief betrekken bij de doorontwikkeling en het testen van HydroNET 4.


Bron: Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard

De gebruikersdag bleek te kort om alle onderwerpen uitgebreid aan bod te laten komen. Daarom is besloten om de frequentie van de gebruikersdagen te verhogen naar meerdere gebruikersdagen per jaar. Tevens zullen wij regelmatig thematische masterclasses organiseren om kennis en ervaringen over bepaalde thema’s met bepaalde gebruikersgroepen te kunnen delen. Wij zullen u op de hoogte houden van deze bijeenkomsten via de HydroNET nieuwsbrief.