De digitale revolutie in de strijd tegen klimaatverandering

Published on 10 oktober 2016 by Leanne Reichard

Nadat we de afgelopen 800 jaar geleidelijk aan het water onder controle hebben gekregen, staat ons met de huidige klimaatontwikkeling een verandering in het waterbeheer te wachten die zijn weerga niet kent. Na het bouwen van terpen, dijken, windmolens en gemalen is de volgende stap in het waterbeheer een digitale.

Steeds meer waterbeheerders maken gebruik van big-data, water control rooms en andere innovatieve ICT oplossingen. Maar hoe ziet de toekomst van het waterbeheer er uit, en welke kansen biedt deze digitale revolutie? 150 Experts uit binnen- en buitenland kwamen op donderdag 8 september 2016 naar Het Oude Magazijn in Amersfoort om deze vragen te bespreken en de beste route van de ICT in het waterbeheer uit te stippelen.

Conclusies

Tijdens HydroNET Live wisselden de aanwezigen, afkomstig van waterschappen, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen, kennis en ervaringen uit. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en geavanceerde ICT oplossingen om de gevolgen daarvan aan te pakken zijn ook tot ver over de grens te vinden. Ook belangrijke spelers uit Zuid Afrika en Australië waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Joost Thijssen kwamen we tot de volgende conclusies:

  1. We ervaren nu al het nieuwe klimaat en wat nu extreem weer is, zal straks de normale situatie zijn. ICT oplossingen helpen waterbeheerders efficiënter te zijn in het operationele waterbeheer en beter voorbereid te zijn op catastrofes.
  2. De digitale revolutie zorgt voor een transparanter en efficiënter waterbeheer, waar alle belanghebbenden van profiteren.
  3. Burgerparticipatie en overheidsparticipatie in het waterbeheer wordt steeds belangrijker: de overheid zal meer data delen met burgers en aansluiten bij burgerinitiatieven zoals het delen van eigen observaties. Uitdaging is elkaar te blijven begrijpen en handelingsperspectief te behouden voor iedereen.
  4. ICT versterkt samenwerking over grenzen: tussen afdelingen van organisaties, tussen belangengroepen en tussen landen. Met grensoverschrijdende samenwerking wordt veel winst behaald.
  5. ICT maakt het mogelijk, en mensen moeten het waarmaken. Het opleiden van een jonge generatie op het gebied van water èn ICT zal een essentiële succesfactor zijn in de strijd met en tegen het water.

En hoe ziet het waterbeheer er in 2030 uit?

Op basis van de presentaties, masterclasses en de discussies tijdens HydroNET Live, kunnen we interessante conclusies trekken over de toekomst. Het operationele waterbeheer zal niet heel anders zijn in 2030. Nog steeds zal het de kunst zijn de juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Door de toegenomen specialisatie worden ICT tools persoonlijker en effectiever. We maken gebruik van slimme sensors en big-data en benutten met artificiële intelligentie de capaciteiten die watersystemen bieden.

We profiteren als waterbeheerders van het Internet of Things om observaties en andere data te delen en maken volledig gebruik van de Cloud en SaaS. Wereldwijde modellen helpen ons goed inzicht te krijgen in ook lokale waterproblemen die aangepakt kunnen worden in een samenwerking tussen overheid en burgers. Nederlandse organisaties uit de gouden driehoek; overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen, werken samen aan implementatie van innovatie oplossingen, ook in het buitenland.

En de operationele waterbeheerder? Die ontvangt op elk gewenst tijdstip een overzicht met gepersonaliseerde informatie die nodig is om beslissingen te nemen, die niet alleen hemzelf ten goede komen, maar het beste zijn voor alle belanghebbenden van het water en de leefomgeving.

Wat is er nieuw? Dat we technologie die nu al bekend is, in de praktijk brengen;
de toekomst van ICT in het waterbeheer is NU!

Download de samenvatting in PDF.

Bekijk het fotoalbum van HydroNET Live op flicker.com

HydroNET Live 2016