13 september 2018: HydroNET Live

Het Oude Magazijn – Amersfoort

HydroNET LIVE: Slim waterbeheer kent geen grenzen

13 september 2018

2018: wat een jaar! Het hoogwater in januari, de wateroverlast door hoosbuien in mei en nu de extreem droge zomer. Het nieuwe klimaat daagt de waterbeheerder als nooit tevoren uit om een slimmer waterbeheer te voeren. En met succes: de capaciteit van watersystemen worden optimaler benut, door samenwerking over de beheergrenzen heen en koppeling van informatiesystemen en systeemkennis.

Maar wat zijn de ervaringen en geleerde lessen tijdens het recente hoogwater en de droogte? Wat heeft een slimmer waterbeheer concreet opgeleverd? Welke rol spelen nieuwe ICT en big data ontwikkelingen, nu en in de toekomst? HydroNET LIVE 2018 bracht u inspirerende sprekers, masterclasses en netwerkmogelijkheden over deze onderwerpen.

Lees hier het verslag Bekijk hier de foto’s

De sprekers

Bekijk hieronder de presentaties van de plenaire sprekers. Bent u geïnteresseerd in de presentaties van de masterclasses? Laat het ons weten via events@hydrologic.com.

HydroNET LIVE 2018 in een notendop:

De sprekers

Onder bezielende leiding van Dagvoorzitter Richard Engelfriet presenteerden prominente sprekers en organisaties hun mooiste voorbeelden van Slim Watermanagement en deelden zij hun ervaringen over samenwerking over grenzen heen.

De Masterclasses

HydroNET LIVE bood onderstaande inspirerende masterclasses:

 • De droogte van 2018: recente praktijkervaringen, wat kunnen we van elkaar leren?

 • VIZIER: de kansen van een geautomatiseerd calamiteitendraaiboek.

 • Landsdekkend inzicht in actuele bodemberging en waterbeschikbaarheid. Satellietdata als nieuwe schakel in het slim waterbeheer. Ervaringen uit de zomer van 2018.

 • Samen sterk tegen droogte en wateroverlast in de stad. Hoe gemeenten en waterschappen samen optrekken voor slim grensoverschrijdend waterbeheer.

 • Showcases of Dutch and international HydroNET implementations to support smart water management (English).

 • Data delen en samenwerken met burgers en stakeholders: kansen en bedreigingen.

Het Slim Waterbeheer Plein

De volgende organisaties stonden op het Slim Waterbeheer Plein:

 • Deltares

 • Weather Impact

 • ESRI

 • Nelen & Schuurmans

 • eLEAF

 • Waterschap Aa en Maas

 • Waterschap Rivierenland

 • hydro&meteo

 • HydroNET

Over HydroNET LIVE

HydroNET LIVE – Slim Waterbeheer kent geen grenzen – werd georganiseerd door HydroLogic en is mede mogelijk gemaakt door de European Space Agency (ESA).