HydroNET in de praktijk bij waterschappen

Published on 1 juli 2019 by Bas Boterman

Verslag van een inspirerende HydroNET gebruikersdag

In april vond de jaarlijkse HydroNET gebruikersdag voor waterschappen plaats.

Het belangrijkste programmaonderdeel van de dag: waterschappen die elkaar inspireren met voorbeelden van HydroNET toepassingen in de praktijk. De aanwezige waterschappen presenteerden de mooiste nieuwe toepassingen van HydroNET binnen hun organisatie. Voor degenen die niet bij deze dag aanwezig konden zijn hebben we de meest aansprekende voorbeelden samengevat.

Weekbericht: Waterschap de Dommel

Om snel de staat van het watersysteem inzichtelijk te kunnen maken, heeft Waterschap de Dommel een speciaal Weekbericht dashboard gemaakt. Dit dashboard is samengesteld op basis van de wensen van verschillende type gebruikers zoals hydrologen en ecologen. Het dashboard bevat o.a. meteo informatie, waterstanden, afvoeren en waterkwaliteitsinformatie. Het dashboard wordt gedeeld met meer dan 200 gebruikers binnen de organisatie waaronder het bestuur van het waterschap.

Actuele Waterinformatie: Waterschap Aa en Maas & Waterschap Rijn en IJssel

Communicatie met bedrijven, burgers en andere stakeholders wordt steeds belangrijker voor waterschappen. De meeste HydroNET waterschappen gebruiken de koppeling tussen HydroNET en ArcGIS online om actuele weer- en waterinformatie te delen op hun website. Tijdens de gebruikersdag lieten Waterschap Aa en Maas en Waterschap Rijn en IJssel live hun publieksontsluiting zien. Op deze websites worden niet alleen de data getoond, maar wordt ook betekenis gegeven aan deze data door middel van stoplichtkleuren en tekstuele uitleg. Zo is in een oogopslag duidelijk of er sprake is van een waterprobleem.

Actuele Waterinformatie Waterschap Aa en Maas

Actuele Waterinformatie Waterschap Aa en Maas

 

Thematisch dashboard Apeldoorns Kanaal: Waterschap Vallei en Veluwe

Sommige waterlopen zijn bij droogte en wateroverlast extra kwetsbaar en vereisen aanvullende monitoring. Om de waterstanden in het Apeldoorns kanaal in de zeer droge zomer van 2018 goed te kunnen monitoren heeft Waterschap Vallei en Veluwe een speciaal dashboard ingericht. In dit dashboard krijgen gebruikers en alle belanghebbenden snel inzicht in de waterpeilen in dit kanaal ten opzichte van het streefpeil. Daarnaast toont het dashboard de neerslagverwachting voor de komende dagen.

Thematisch dashboard Apeldoorns Kanaal

Thematisch dashboard Apeldoorns Kanaal

 

Geautomatiseerde waterbalansen: Brabantse Delta

Tot voor kort was het opzetten van een waterbalans tijdrovend werk. Daarom heeft HydroLogic samen met Waterschap Brabantse Delta een geautomatiseerde waterbalans ontwikkeld waarmee voor ieder deelgebied en voor iedere gewenste periode met een druk op de knop een waterbalans kan worden gegenereerd en gepresenteerd.

geautomatiseerde waterbalansen

Voorbeeld van een geautomatiseerde waterbalans voor KRW gebied Aa of Weerijs voor tijdsintervallen van een jaar en een maand.