HydroLogic zet zich met Gemeente Amersfoort en NEO in voor de klimaat-adaptieve stad

Published on 9 april 2018 by Leanne Reichard
(v.l.n.r.: Dhr. Lobbrecht (HydroLogic), Dhr. Tigelaar (Gemeente Amersfoort) en Dhr. Beck (NEO)

 

De stad klimaat-adaptief maken met water- en geo-innovaties. Daar draait het om in de intentieverklaring tot verdere samenwerking die de Gemeente Amersfoort en de Amersfoortse bedrijven HydroLogic en NEO vorige maand ondertekenden.

De intentieverklaring is een vervolg op de succesvolle lopende samenwerking tussen de partijen in het HydroCity initiatief. Dat ontstond na afronding van een SBIR-innovatieproject, waarvoor een consortium van bedrijven, instellingen en overheden enkele jaren geleden een prijs kreeg toegekend van het Ministerie van Milieu & Infrastructuur.

HydroCity helpt beheerders van het stedelijke water bij het vinden van effectieve maatregelen om klimaat-adaptiever te worden. Gemeenten kunnen hiermee beter omgaan met extreme neerslag, zich wapenen tegen wateroverlast, hittestress zien aankomen, en materiele en maatschappelijke schade beperken.

Gemeente Amersfoort, HydroLogic en NEO werken samen, waarbij de gemeente in de vorm van een proeftuin data en informatie van het stedelijke gebied en het watersysteem beschikbaar stelt en de bedrijven kennis, technieken en tools ontwikkelen. De recent opgedane ervaringen waren ook input voor het Deltaplan Klimaatadaptatie, waarin stedelijke waterproblemen integraal worden beschouwd.

“We kijken nu uit naar een HydroCity 2.0”, aldus dr. Arnold Lobbrecht, oprichter en directeur van HydroLogic BV. Belangrijk nieuw onderzoek zal ICT-gedreven zijn en zich toespitsen op het geautomatiseerd in kaart brengen van stedelijke geo-informatie zoals verharding, stroombanen van overtollig water en actuele temperatuur op basis van remote sensing. Maar ook metingen in de omgeving zullen een belangrijkere rol gaan spelen met gebruikmaking van Internet of Things. De rol van burgers zal sterk toenemen: zij worden betrokken bij het meten met allerhande Apps, het delen van informatie via sociale netwerken en het geven van feedback aan de overheden. Zij zijn hiermee ook een onderdeel van de moderne informatiecyclus.

Nu al werken de bedrijven met gespecialiseerde simulatiemodellen, artificiële intelligentie en big data. Hiermee ontstaat een goed beeld van de weer- en klimaatsituatie, en de effectiviteit van maatregelen, nu en in de toekomst. “We gaan de volgende stap maken in het stedelijke waterbeheer, de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, en met slimme technologie kosten besparen: minder uitgaven en een beter resultaat voor burgers en de maatschappij als geheel.”