HydroLogic steunt oprichting Climate Campus Zwolle

Published on 4 juli 2017 by Leanne Reichard

De gevolgen van klimaatverandering worden overal in Nederland en de wereld zichtbaar. Ook in een stad als Zwolle en de omliggende IJssel-Vechtdelta. Bijna 40 partijen steunen daarom de oprichting van een Climate Campus in Zwolle.

Ambitie is de stad en de IJssel-Vechtdelta klimaatbestendig te maken, uit te blinken in het toepassen van innovatieve kennis en technieken, en overheid, inwoners, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen daarbij nauw samen te laten werken.

Samen werken aan slim waterbeheer

HydroLogic is één van de ondertekenaars. “HydroLogic is een innovatief watermanagement bedrijf. Wij geloven in de kracht van samenwerken. In het slim toepassen van hydrologische kennis, ICT en Big Data om de huidige waterproblemen van waterveiligheid, wateroverlast en watertekort aan te pakken. De ambities en doelen van de Climate Campus sluiten daar naadloos bij aan, “ aldus Maarten Spijker, directeur Technologie bij HydroLogic.

“Bovendien werken we al jaren samen met de waterschappen en gemeenten in de IJssel-Vechtdelta als het gaat om slim watermanagement opgaven en het klimaatbestendig maken en houden van het gebied. Dit is voor ons een mooie kans deze samenwerking verder uit te bouwen en kennis te delen met andere partners binnen de Climate Campus,” aldus Spijker.