HydroLogic in de media: “Werken aan oplossingen voor waterproblemen”

Published on 8 februari 2019 by Leanne Reichard

“Slim omgaan met extreem weer en klimaatverandering.” Arnold Lobbrecht, oprichter van HydroLogic, werd door het Algemeen Dagblad hierover geïnterviewd.

Watermanagement en ICT

“Weer, water en klimaat, daar draait het om bij HydroLogic”, zegt Lobbrecht in het Algemeen Dagblad. “Watermanagement en ICT zijn onze takken van sport. Hier werken onder andere hydrologen, mensen die verstand hebben van water. We werken voor gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. En ook voor vergelijkbare instanties in het buitenland. Dat zijn vooral waterbeheerders, die we adviezen geven over maatregelen tegen extreem weer en over de effecten van klimaatverandering op de langere termijn. Hoe ze zich kunnen wapenen tegen teveel, maar vooral ook te weinig water. We hebben daar een heel scala aan bronnen voor, zoals informatie van eigen modellen, satellieten en big data uit metingen. Daaruit ontwikkelen we producten in samenwerking met die waterbeheerders, zodat ze aan de hand daarvan kunnen zien hoe droog of nat de bodem is, hoe het water afstroomt en waar ze de grootste problemen kunnen verwachten.”

Slim waterbeheer voor aanpak klimaatverandering

In het artikel vertelt Lobbrecht over slim waterbeheer om de lokale effecten van klimaatverandering aan te pakken. “Het is zaak om goed voorbereid te zijn zodat je in tijden van wateroverlast of extreme droogte het water goed kan verdelen over het hele gebied, om de totale schade zo laag mogelijk te houden. Wij bieden klanten oplossingen om meer inzicht te krijgen en ook om de dialoog met elkaar aan te gaan. Wat kunnen we verbeteren? Waarvandaan kunnen we water aanvoeren? Hoeveel hebben we nodig? Waar kunnen we het snel afvoeren? Daar bieden we onze klanten data, tools en kennis voor aan. Wij vormen de verbinding in de samenwerking tussen de waterbeheerders.”

Lees hier het uitgebreide interview