HydroLogic levert met partner Movares meerjarig advies aan vijf waterschappen voor toekomstbestendig Nederland

Published on 9 september 2021 by Marieke van Slooten

Mensen die in allerijl moesten worden geëvacueerd, auto’s die door de straten dreven en rivieren die buiten hun oevers traden. Afgelopen maand maakten de extreme weersomstandigheden in Limburg en daarbuiten duidelijk wat het belang van goed waterbeheer is voor ons land.

De toenemende druk op de beschikbare ruimte in combinatie met extremere weersomstandigheden eisen steeds vaker hun tol. Dit onderstreept eens te meer het belang van waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer, de waterveiligheid en een goed functionerend watersysteem. HydroLogic gaat samen met partner Movares ook de komende jaren weer in een adviserende rol hieraan bijdragen, in opdracht van Waterkracht, het samenwerkingsverband van de vijf waterschappen Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe, Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Afgelopen zomer is hiervoor de raamovereenkomst ondertekend.

Onze focus hierbij is het leveren van meerwaarde op de expertisegebieden hydrologie en civiele techniek. Movares en HydroLogic gaan samen met de waterschappen aan de slag met uiteenlopende projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland. Dit is belangrijk voor de inwoners, bedrijven, agrariërs en andere gebruikers van deze gebieden. Klimaatverandering stelt ons voor serieuze uitdagingen op het gebied van wateroverlast, waterkwaliteit en watertekort. Een optimale inrichting in combinatie met een slim beheerd watersysteem is nodig om deze uitdagingen te lijf te gaan en gebeurtenissen als recent in Limburg en elders te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken.

Fotocredits: Shutterstock – MyStockVideo