HydroLogic en RHDHV presenteren Water Control Room op Koningsdag 2019

Published on 3 mei 2019 by Marieke van Slooten

Op Koningsdag 2019 bracht de Koninklijke familie een bezoek aan Amersfoort, de thuisbasis van HydroLogic. Een mooie gelegenheid de Koninklijke familie een kijkje te geven in de wereld van het waterbeheer bij klimaatverandering.

Via een Water Control Room presenteerde HydroLogic samen met Royal Haskoning DHV recente inzichten in droogte en wateroverlast; in het bijzonder in Amersfoort. Op drie grote schermen werd water- en droogte-informatie getoond.

Droge zomer van 2018

De Koninklijke familie kon interactief ervaren hoe groot de kans is op extreme droogte en wateroverlast in de stad en wat het effect van klimaatadaptatie kan zijn. Het gesprek concentreerde zich op de droogte van afgelopen zomer, hoe water kan worden bespaard om problemen met watertekort te voorkomen en het effect van hoosbuien in de stad.

De rol van participerende burgers en de overheid werd hierbij benadrukt: wat kan ieder doen om de stad klimaatbestendiger te maken. Denk aan: water vasthouden door vergroening; beter omgaan met water op particuliere terreinen en in de openbare ruimte en water slim afvoeren naar plekken waar het minder kwaad kan.

Zuid-Afrika

De Koninklijke familie kon niet alleen ervaren hoe de situatie in Nederland is. In Zuid-Afrika speelt een steeds groter droogte probleem. Het tekort aan water is zo ernstig dat er de laatste jaren gevaar dreigt dat er in de zomer helemaal geen drinkwater meer uit de kraan komt: ‘Day Zero’. Om dat te helpen voorkomen ondersteunt HydroLogic de lokale waterbeheerders met de Water Control Room. Dat heeft inmiddels geleid tot 25% minder waterverbruik in het noordoostelijke deel van Zuid-Afrika. Zo blijft er meer water over als drinkwater.

HydroLogic en RHDHV lieten tijdens Koningsdag zien hoe met behulp van de Water Control Room Afrikaanse boeren via apps op hun mobiele telefoon worden voorzien van landbouwadviezen over het beste moment van zaaien, beregenen en oogsten. Op deze manier kunnen zij het water dat er is, zo goed mogelijk gebruiken. Inmiddels bereikt HydroLogic 100-duizenden kleine boeren in diverse Afrikaanse landen die met deze nieuwe informatie hun oogst zien toenemen.