HydroLogic actief in uniek ecosysteem Earth Valley

Published on 9 november 2023 by HydroLogic

Bijdragen aan een gezonde wereld, in het hart van Europa

Al sinds 2010 werkt HydroLogic samen met andere bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de regio Amersfoort aan innovatieve oplossingen van wateropgaven met geo-informatie en ICT.
De samenwerking in het Amersfoortse is mede het gevolg van het grote aantal geo organisaties dat zich in de loop van de tijd in de stad heeft gevestigd. In eerste instantie werd de samenwerking Geo Cluster Amersfoort genoemd, na enkele jaren is deze overgegaan in een veel groter initiatief in de regio Amersfoort-Utrecht: Earth Valley. Het Earth Valley ecosysteem werkt met digitale technieken aan een gezonde leefomgeving met gezonde mensen.

Het is een publiek private samenwerking met een brede doelstelling, waarin naast watermanagement en klimaatadaptatie ook thema’s spelen als duurzame bouw, energietransitie en mobiliteit. Amersfoort speelt een centrale rol in het vormgeven van geo activiteiten, onderzoek en innovatieve projecten. HydroLogic is daarbij al vanaf het begin betrokken en speelt ook een aanjagende rol als het gaat om de aantrekkelijkheid van de regio en Amersfoort als vestigingsplaats, niet alleen voor geo bedrijven, maar ook voor technisch arbeidspotentieel.

Onderzoek, training en opleiding

Eén van de initiatieven die HydroLogic ontplooit is het werken aan onderzoek, training en opleiding op het gebied van Geo-ICT; en het leveren van een aantrekkelijke plek voor studenten en recent afgestudeerden, bijvoorbeeld van de Universiteit Utrecht – Faculteit Geowetenschappen en de ICT opleiding van de Hogeschool Utrecht. HydroLogic zou in Amersfoort graag een Academie voor Geo-ICT zien, met de gehele stad als proeftuin voor geo onderzoek en geo onderwijs. Maar zo ver is het nog niet.

Onderzoeksprojecten in Amersfoort waarbij HydroLogic betrokken is en is geweest:

2009 HydroValley – Een door de Provincie Utrecht gefinancierd praktijkonderzoek naar hoe digitale tools kunnen helpen bij samenwerking in de waterketen van waterschap en gemeenten in de regio Amersfoort. In dit project zijn de fundamenten gelegd voor de ontwikkeling en de uitrol van HydroNET-Urban, een online systeem voor weer- en waterinformatie, dat tegenwoordig door 140 gemeenten in Nederland wordt gebruikt.

2011 HydroCity – Een Small Business Innovation Research (SBIR) project naar de kansen van klimaat-adaptieve maatregelen in de stad. In dit project werd samengewerkt met water, geo en ICT bedrijven, onderzoeksinstellingen en de gemeente Amersfoort. Uitkomsten waren dat geo-data, overstromingsmodellen en informatieportals handelingsperspectief bieden aan stedelijke waterbeheerders bij hun dagelijkse beheer en ook bij het uitstippelen van klimaat-adaptieve maatregelen. Uitvloeisel van dit project was een convenant dat door de gemeente Amersfoort, NEO en HydroLogic werd ondertekend over het voortzetten van de ontwikkelde innovaties, met het toegang verlenen tot water en geo-informatie van de gemeente.

2019 SCOREwater – Een onderzoeksproject naar water en klimaatbestendige steden, gehonoreerd door de Europese Commissie (Horizon 2020). In dit project is met een consortium van bedrijven, onderzoeksinstellingen en de steden Barcelona, Gotenburg en Amersfoort gedurende 4 jaar intensief onderzoek verricht naar de sleutelindicatoren voor gezond stedelijk leven. Welke monitoring is hiervoor nodig? Welke voorspellende modellen kunnen worden gebruikt? En welke maatregelen zijn effectief en succesvol bij klimaatadaptatie? Voor het Amersfoortse stationsgebied en de wijk Schothorst is onderzocht wat de kansen zijn van vergroening bij bestrijding van hitte en welke rol waarschuwingssystemen kunnen spelen bij het voorkomen en beheersbaar houden van wateroverlast.

2021 Live – Een Europees onderzoeksproject naar de effecten van ruimtelijke inrichtingsmaatregelen op de leefbaarheid, duurzaamheid en het oplossen van stedelijke klimaatopgaven. Het project heeft als onderzoeksgebied de Amersfoortse wijk Liendert waar de komende jaren diverse herinrichtingsplannen zullen worden uitgevoerd. In het project worden 3D modellen ontwikkeld om de openbare ruimte digitaal te visualiseren en hier binnen de effecten van klimaatmaatregelen te laten zien. HydroLogic is met name betrokken bij het ontwikkelen van de WaterMonitor, een tool waarmee geanalyseerd kan worden wat de effecten van ruimtelijke maatregelen zijn op de leefbaarheid en veiligheid van steden onder omstandigheden van klimaatverandering met frequente hoosbuien en lange perioden van droogte.