Hoogwateroefening ultieme test voor Vizier

Published on 2 oktober 2017 by Leanne Reichard

Langs de grote rivieren in Midden en Oost Nederland is in de week van 25 tot en met 29 september de grootschalige hoogwateroefening ‘Deining en Doorbraak’ gehouden.

Vijf waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie deden mee. Door samen te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier wilden de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen.

De oefening startte maandag met berichten dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte dreigde te bereiken. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen, die door extreem hoogwater in gevaar zouden kunnen komen.

Test hoogwater calamiteitendraaiboek Vizier

Het zag er spectaculair uit op het journaal. Ruim duizend dijkwachten gingen woensdag 27 september de dijk op om 1147 km rivierdijk te inspecteren. Het ministerie van Defensie zette zelfs een Chinook in om grote hoeveelheden zand te kunnen verplaatsen.

In de Centrale Regiekamer van waterschap Rivierenland werd nog een ander belangrijk slim ICT instrument ingezet tijdens de hoogwateroefening: het Vizier hoogwater calamiteitendraaiboek.

De Centrale Regiekamer van Rivierenland tijdens de hoogwateroefening op woensdag 27 september 2017.

Het waterschap gebruikte de hoogwateroefening om het nieuwe Vizier systeem te testen. Vizier is een geautomatiseerd hoogwater calamiteitendraaiboek dat de waterbeheerders van Rivierenland ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten als gevolg van hoogwater op de rivieren.

Zo monitort het systeem continu de waterstanden en waterstandsverwachtingen op de grote rivieren en in het beheersgebied van Rivierenland. Op deze manier kan het waterschap een naderend hoogwater zien aankomen en zich optimaal voorbereiden. Vizier informeert gebruikers op basis van feitelijke watersysteeminformatie en toont maatregelen en acties die genomen moeten worden, zoals het opschalen van de calamiteitenorganisatie, het sluiten van coupures en het inzetten van dijkwachten.

Ontwikkeling Vizier: samenwerking HydroNET en Axxerion

Vizier is in opdracht van Waterschap Rivierenland en Waterschap Aa en Maas ontwikkeld door HydroLogic in samenwerking met het bedrijf Axxerion. Het systeem is een combinatie van HydroNET en het gelijknamige softwarepakket Axxerion.

Vizier toont waterstanden en waterstandsverwachtingen op de grote rivieren en in het beheersgebied van Rivierenland.

HydroNET verzorgt de koppeling met actuele waterstandsinformatie en waterstandsverwachtingen. Het toetst per object langs de rivieren (coupures, dijkposten, etc) of opschaling nodig is en verstuurt op basis daarvan waarschuwingen. Axxerion verzorgt opvolging van deze waarschuwingen in een draaiboek, met maatregelen en acties per object of per persoon (rol) die daaruit voortkomen. Dit kan zijn het sluiten van coupures, het leggen van zandzakken, of bijvoorbeeld de inzet van mobiele pompen. Het HydroNET dashboard toont gecombineerde informatie uit beide systemen: actuele (stoplicht)kaarten uit HydroNET, met een persoonlijke takenlijst voor de ingelogde gebruiker uit Axxerion.

Het Vizier dashboard in HydroNET.

 

HydroAlert: volgende stap in HydroNET ontwikkeling

Nieuw binnen Vizier is de eerste toepassing van de HydroAlert applicatie. HydroAlert maakt het mogelijk in HydroNET op basis van ‘triggers’, bijvoorbeeld bij het overschrijden van een bepaalde waterstand, automatisch waarschuwingen te versturen als ‘pushbericht’ naar een ander systeem, of als e-mail of SMS naar gebruikers.

Met de eerste implementatie van de nieuwe HydroAlert applicatie binnen Vizier is een volgende belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van HydroNET.

Vizier is tijdens de hoogwateroefening intensief gebruikt.

 

Succesvolle test, evaluatie en vervolg

“De test is goed verlopen. Vizier is tijdens de oefening zeer intenstief gebruikt door de medewerkers. Uiteraard zijn er punten voor verbetering, maar het waterschap is tevreden. We gaan gezamenlijk met het waterschap en Axxerion de werking van Vizier tijdens de oefening evalueren en een vervolg geven aan de goede samenwerking. Voor HydroNET is dit een mooie volgende stap in de ontwikkeling van het systeem. HydroNET kan naast ondersteunen bij het dagelijks, operationeel, maar ook strategisch waterbeheer, nu ook ondersteuning bieden bij calamiteiten zoals hoogwater,” aldus Sander Loos, productmanager HydroNET bij HydroLogic.

Vizier wordt op dit moment ook ingericht voor waterschap Aa en Maas. De functionaliteit, bestaande uit HydroNET en Axxerion componenten, is generiek van opzet. Zo kan het ook voor andere waterschappen ingezet worden.