H+N+S Landschapsarchitecten en HydroLogic werken samen mee aan Toekomstbestendig Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek

Published on 4 november 2022 by Marieke van Slooten

Klimaatverandering wordt merkbaar op de Heuvelrug Gooi en Vechtstreek

Afgelopen zomer was goed zichtbaar dat het door klimaatverandering lange periodes zeer droog en warm zal zijn. En tegelijk zijn er ook voorbeelden van hevigere regenval (zogenaamde piekbuien). In de Gooi en Vechtstreek zijn deze effecten steeds meer merkbaar en kunnen problemen veroorzaken, zowel voor de natuur en het water als in de dorpen en steden. Een belangrijk effect van het veranderende klimaat is te merken in het bodem- en watersysteem op het Gooise deel van de Heuvelrug en in de Vechtstreek.

Bestaande onbalans wordt versterkt door klimaatverandering en verstedelijking

Het bodem- en watersysteem in de Gooi en Vechtstreek raakt steeds meer uit balans door klimaatverandering. Toenemende woningbouw, verbetering van infrastructuur, landbouw, oftewel de inrichting en gebruik van het land, dragen bij aan die onbalans. Diverse functies in het gebied zijn met elkaar verbonden en hebben soms tegenstrijdige belangen. De huidige historisch gegroeide inrichting en het gebruik van het gebied zijn niet goed afgestemd op het natuurlijke systeem van de bodem en het water. Er zijn al verschillende maatregelen getroffen om dit te herstellen of te optimaliseren, maar dat levert niet het gewenste resultaat op. Het gebied is niet toekomstbestendig ingericht. Er is inzicht nodig in hoe die wisselwerking tussen de inrichting en de ondergrond werkt en over bijvoorbeeld 80 jaar ook een goede kwaliteit van water, natuur en leven kan bieden.

De natuur van plassen- en veenweide gebied in Loosdrecht is afhankelijk van het water van de Heuvelrug. © gooivechtinvr.nl | Visit Gooi & Vecht.

Samenwerken aan een toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek

Komend half jaar werken zeven partners in het gebied samen aan het zogenaamde ‘’ontwerpend onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek’’. Het doel van het onderzoek is te komen tot een adaptieve Heuvelrug Gooi en Vechtstreek, waarin er een toekomstbestendige wisselwerking is tussen het bodem- en watersysteem, gebruik en inrichting.

De zeven partners zijn: Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap AGV, MRA Landschap, Vitens, Waternet (drinkwater), PWN en Provincie Noord-Holland.

Wat gaan we doen?

De samenwerkende partijen hebben H+N+S Landschapsarchitecten en Hydrologic, de opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Hun opdracht begint met het maken van een begrijpelijke weergave van de wisselwerking tussen bodem, water, gebruik en inrichting. Deze analyse vormt de basis voor het ontwerpend onderzoek. Ontwerpend onderzoek is een middel om tot nieuwe inzichten te komen over de opgaven en keuzes op weg naar toekomstbestendigheid. Als onderdeel van het ontwerpend onderzoek worden drie werksessies georganiseerd met een bredere groep partijen uit het gebied.

Inzichten voor lopende en toekomstige trajecten

Er lopen in hetzelfde gebied ook andere projecten die inhoudelijk een sterke relatie en deels overlap hebben met het ontwerpend onderzoek Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vechtstreek. Voorbeelden daarvan zijn het project Water Aanvoer en Aanvulling Gooi (WAAG) van de drinkwaterbedrijven en de hydrologische verkenning ’t Gooi van provincie Noord-Holland. Het is één van de drijfveren van de samenwerking om deze trajecten bij elkaar te brengen waar ze overlappen (in opgaven, partijen, gebied en doorlooptijd) en af te stemmen en uit te wisselen waar ze elkaar raken en aanvullen. Dit allemaal om samen koers te bepalen, tot betere resultaten te komen en dubbel werk te voorkomen.