Effect aanvaring stuw bij Grave op waterstand Maas in beeld met de Water Control Room

Published on 4 januari 2017 by Leanne Reichard

In dichte mist kwam donderdag 29 december een vrachtschip op de Maas in aanvaring met de stuw bij Grave. De stuw bij Grave is de zesde in een rij van zeven, bedoeld om de rivier bevaarbaar te maken voor grote en diepgeladen vrachtschepen.

Door de aanvaring werd een gat van ongeveer 25 meter geslagen in de stuw, waardoor het water in het stuwpand Grave-Sambeek wegstroomt.

HydroNET brengt calamiteit Maas in beeld

De aanvaring heeft een grote impact op het regionale watersysteem en de waterstanden in dat deel van de Maas. De HydroNET Water Control Room toont direct het effect van de aanvaring door het geautomatiseerd interpreteren van data van Rijkswaterstaat.

Waterstand tussen Sambeek en Grave zakt 3 meter

Vanaf het moment van de aanvaring zakt de waterstand tussen Sambeek en Grave ongeveer 2 meter in 18 uur. Dit is ruim 10 cm per uur. Dit is in de HydroWatch grafiek van de HydroNET Water Control Room (boven) goed te zien. De rode cirkel op de HydroWatch kaart (rechtsonder) laat direct zien waar de calamiteit zich op dit moment voordoet.

calamiteit-maas-water-control-room

De daling zet vervolgens door, zij het minder snel. In de volgende 48 uur daalt de waterstand nog eens een meter tot net iets boven 5 m NAP. In de loop van 1 januari 2017 loopt de waterstand weer iets op, totdat deze zich stabiliseert op 5,25 m NAP, iets boven de waterstand van Sambeek zoals ook terug te zien is in de HydroView grafieken (linksonder) in de Water Control Room.

Lage waterstand maakt deel Maas onbevaarbaar

Door deze lage waterstand is dit deel van de Maas onbevaarbaar, net als het Maas-Waalkanaal dat in open verbinding staat met de Maas. Als noodmaatregel heeft Rijkswaterstaat het kanaal afgesloten van de Maas en wordt het kanaal met noodpompen weer op peil gebracht. Als dit gereed is kan het kanaal weer gebruikt worden vanaf de Waalzijde.

Het herstel van de stuw bij Grave is geen eenvoudige klus. De constructie is zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave bouwen. Hiermee wordt scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen. Het herstel van de stuw kan een half jaar gaan duren.

Met de HydroNET Water Control Room kunnen waterbeheerders de situatie op de Maas en de gevolgen voor het regionale watersysteem goed in de gaten houden via de PC, tablet of Smartphone.