De droogte in beeld met OWASIS in de Volkskrant

Published on 26 juni 2020 by Minke Wuis

Deze zomer brengt HydroLogic samen met de Volkskrant de droogte in beeld, met het OWASIS-informatieproduct en onze specifieke kennis over droogte en verzilting. Vandaag opent de Volkskrant het droogte dossier met een groot artikel in de Volkskrant over de droogte.

Lees hier enkele technische achtergronden van OWASIS

Met behulp van de droogte informatie uit OWASIS legt onze directeur Maarten Spijker de droogtesituatie uit: “Enkele buien maken het gras weer groen, maar we staan al vóór de droogste zomermaanden nog steeds op een flinke achterstand. Onder die toplaag zit het probleem. Om weer in de buurt van een gezonde situatie te komen hebben we zeker twee maanden lang gestage regen nodig.”

De actuele droogte in beeld

De droogte-informatie is ook verwerkt in een online droogtekaart, die dagelijks wordt bijgewerkt voor het actuele en verwachte inzicht. Op deze kaarten van juni 2020 is duidelijk zichtbaar dat de buien van medio juni enige verlichting voor de droogte hebben gebracht, maar dat het in grote delen van Nederland nog altijd (veel) droger is dan normaal voor de tijd van het jaar.

Hoe verhoudt de droogte zich tot 2018 en 2019?

De vergelijking met het droogtebeeld in 2018 en 2019 toont dat het medio juni in grote delen van het land nog (veel) droger is dan in dezelfde periode in 2018 en 2019. Tevens zien we grote ruimtelijke verschillen: zo was droogte in 2019 het meest te merken in het oosten, terwijl in 2020 het zwaartepunt vooralsnog in Friesland ligt. Met als belangrijkste reden de weinige neerslag die de afgelopen weken in Friesland is gevallen in vergelijking met grote delen van midden, zuid en oost Nederland. Opvallend om te zien, is dat het in juni 2018 minder droog was dan nu, vooral omdat Nederland in dat jaar veel natter uit de winter kwam. Hiermee zien we ook de beperkingen van het neerslagtekort, dat standaard elk jaar op 1 april op 0 begint.

HydroLogic en droogte

HydroLogic ondersteunt waterbeheerders, zoals waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat, o.a. bij het in praktijk brengen van slim watermanagement en bij het aanpakken van het watertekort en verzilting. Zo brengen wij het systeemgedrag van het hoofdwatersysteem (HWS) onder extreem droge omstandigheden in beeld en houden we daarbij rekening met de verschillende waterkwantiteits- en waterkwaliteitseisen die vanuit de regio aan het hoofdwatersysteem worden gesteld. Tevens bieden wij dashboards en applicaties waarmee u altijd inzicht heeft in de huidige droogteproblematiek binnen het regionale en hoofdwatersysteem.

Meer informatie:

Lees hier enkele technische achtergronden van OWASIS

Voor meer informatie over het OWASIS-informatieproduct of onze bijdrage kunt u contact opnemen met Maarten Spijker, Directeur Technologie bij HydroLogic, via maarten.spijker@hydrologic.com.