Nieuws

Coronavirus: medewerkers werken thuis en zijn gewoon bereikbaar

Beste klanten en relaties,
Ondanks de coronacrisis zijn wij beschikbaar en werken we als vanouds aan projecten en diensten. Dat doen we op het moment vanuit huis. We zijn telefonisch bereikbaar via ons algemene nummer 033 4753535 en zoals u gewend bent ook direct via e-mail en mobiel. We gebruiken Skype en Teams als alternatief voor het face-to-face vergaderen.

OWASIS: essentiële informatie voor het waterbeheer nu beschikbaar

HydroLogic heeft, in samenwerking met STOWA, ESA, WUR en Rijkswaterstaat de OWASIS informatie producten ontwikkeld. OWASIS biedt dagelijks voor heel Nederland informatie op hoge resolutie over de historische, actuele en verwachte bergingsmogelijkheden en waterbeschikbaarheid in de bodem.

Lees verder ›

Launch HERMANA voor duurzaam watermanagement in Colombia

Op 10 juli heeft de Regionale Autonome Corporatie van de Cauca Vallei (CVC) uit Colombia, in samenwerking met Deltares, FutureWater, de Unie van Waterschappen en HydroLogic, HERMANA gelanceerd: een beslissingsondersteunend platform om duurzaam watermanagement in deze regio te bevorderen.

Lees verder ›

Lancering VIDENTE voor slim waterbeheer in de praktijk

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft op 1 april jl. VIDENTE gelanceerd: een beslissingsondersteunend systeem voor droogte en wateroverlast. Tijdens deze lancering met overweldigende belangstelling werd zowel de aanleiding, het doel en het belang van VIDENTE toegelicht. Lees verder ›

VIZIER succesvol ingezet tijdens hoogwateroefening Waterschap Rivierenland

Terwijl Nederland nog aan het bijkomen is van de droogte, is Waterschap Rivierenland alweer begonnen aan de voorbereidingen voor het hoogwaterseizoen. Daarom hield het waterschap begin december een hoogwateroefening waarbij een bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm werd nagebootst.

Lees verder ›

Succesvolle tweede editie HydroNET LIVE

Op 13 september 2018 organiseerde HydroLogic de tweede editie van HydroNET LIVE. Evenals bij de eerste editie in 2016 waren er 150 enthousiaste deelnemers van waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, onderzoeksinstellingen en diverse bedrijven die actief zijn op het gebied van water en ICT.

Lees verder ›

HydroLogic gaat partnership aan met Esri

Begin februari heeft HydroLogic een partnership gesloten met Esri. HydroLogic en Esri Nederland, wereldmarktleider in geografische informatiesystemen (GIS), werken al langere tijd samen om waterbeheerders te voorzien van de informatie die zij nodig hebben om de goede operationele en strategische beslissingen te kunnen maken. Lees verder ›

Effect storm 3 januari op watersysteem

Het nieuwe jaar is met een unicum begonnen: de sluiting van alle vijf de grote stormvloedkeringen  – Maeslantkering, Hollandsche IJsselkering, Hartelkering, Oosterscheldekering en de Ramspolkering. Een interessante start van het nieuwe jaar voor waterbeheerders. Maar welk effect hebben de storm en sluiting van de stormvloedkeringen nu eigenlijk gehad op het watersysteem?

Lees verder ›