HydroNET Masterclass: alles over neerslag in het stedelijk gebied

Published on 25 april 2017 by Leanne Reichard

Wateroverlast door hevige neerslag is volgens het merendeel van de gemeenten in Nederland het meest urgente klimaatprobleem op dit moment. Op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI is het bovendien te verwachten dat hevige buien in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Zonder goede maatregelen leiden deze buien in toenemende mate tot wateroverlast in het stedelijk gebied.

Om waterbeheerders meer inzicht te geven in de problematiek van neerslag in stedelijk gebied organiseerde HydroLogic op 23 februari de eerste masterclass voor gemeentelijk waterbeheerders. Tijdens de masterclass wisselden tien waterbeheerders van gemeenten uit heel Nederland, kennis en ervaring uit onder begeleiding van ervaren adviseurs van HydroLogic.

Neerslagpakket voor gemeenten biedt inzicht en overzicht

Met behulp van de applicaties in het HydroNET neerslagpakket voor gemeenten hebben de deelnemers overlastsituaties in hun eigen gemeente geanalyseerd. Dit gaf hen onder meer inzicht in de herhalingstijd van historische neerslaggebeurtenissen en wat de kans is dat een bepaalde bui in de toekomst zal voorkomen.

Ook werd veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van potentiële overlastlocaties. Met een speciaal voor deze cursus uitgevoerde afstroomanalyse voor de gemeente Stichtse Vecht konden de deelnemers zelf overlastlocaties in kaart brengen en mogelijke oplossingen bedenken. Deze analyse op basis van open data is een goede eerste stap voor het inzichtelijk maken van mogelijke overlastlocaties en het klimaatbestendig inrichten van bebouwd gebied.

De masterclass is door de deelnemers zeer goed beoordeeld. September 2017 wordt de volgende HydroNET masterclass voor gemeenten gepland.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over het HydroNET neerslagpakket voor gemeenten? Neem dan contact op met:

Bas Boterman
Accountmanager HydroNET
T 0634124043
E bas.boterman@hydrologic.com