Waterveiligheid

Toepassing nieuwe normering

Het klimaat verandert. Komende decennia komt steeds meer water op ons af; de neerslag wordt extremer, de zeespiegel stijgt, de rivieren moeten meer water afvoeren en de bodem daalt. Om de waterveiligheid binnen Nederland te handhaven, is HydroLogic  intensief betrokken bij innovatieve overstromingsmodellering en meerlaagsveiligheid analyses in het kader van het Deltaprogramma.

HydroLogic wordt door Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen gevraagd voor de ontwikkeling van hoge resolutie overstromingsmodellen en voor het beantwoorden van waterveiligheidsvraagstukken zoals: Welke maatregelen moeten genomen worden om schade en slachtoffers te beperken? Welke wegen zijn het meest geschikt voor evacuatie? Is compartimentering effectief? Hoe snel stijgt het water in woonwijken na een dijkdoorbraak? In welke gebieden zijn de overstromingsrisico’s het grootst?

Recente projecten & publicaties