HydroNET Load Balancing

HydroNET is een SaaS oplossing die in een private Cloud omgeving draait. Het systeem wordt vooral gebruikt als er extreem weer is geweest, gaande is, of wordt verwacht. In die situaties zijn er veel eindgebruikers gelijktijdig bezig met het systeem en wat voor overbelasting kan zorgen. Om dat te voorkomen moet de belasting van het systeem goed worden verdeeld over diverse virtuele machines.

We onderscheiden twee deel-opdrachten:

(1) load balancing op het niveau van infrastructuur en databases, gebruikmakend van standaard oplossingen voor het distribueren van verzoeken aan het systeem (backend, applicaties en/of portal);

(2) load balancing door distribueren van taken over de instanties van HydroNET server (distributed computing). In beide opdrachten kan gebruik worden gemaakt van voorspelling van de hoge belasting om vervolgens handmatig of automatisch extra instanties van de services beschikbaar te maken (binnen de private of in de public Cloud):

Na opschaling van extra HydroNET nodes moeten deze zich aanmelden en updaten.

Wie zijn de eindgebruikers?

HydroNET wordt door HydroLogic ontwikkeld in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Ruim 2500 professionals wereldwijd gebruiken HydroNET voor hun dagelijkse werk. Kijk ook op: www.hydronet.com

Wie zoeken we?

Deze opdracht wordt aangeboden aan 4e jaars studenten Informatica en Technische Informatica. Van studenten die bij ons afstuderen of stage lopen verwachten wij:

Wat bieden wij?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page