HydroNET Control Room

HydroNET is een SaaS oplossing in een Cloud omgeving, gekoppeld aan de AMS-IX. Klanten werken met het systeem vanuit eigen control rooms met wand vullende schermen. In situaties van extreem weer met risico op wateroverlast en overstromingen, werken klanten 24×7 met het systeem. Klaar om in te grijpen zodra dat nodig is. Monitoring van de goede werking van HydroNET en het door ons meekijken via een eigen HydroNET Control Room is dan een must.

Het opzetten van die control room met fysieke systemen en virtuele dashboards is onderdeel van deze opdracht. Je gaat samen met onze systeemontwerpers en beheerders in Delft aan de slag om een robuust systeem op te zetten. Dit zijn de taken:

Wie zijn de eindgebruikers?

HydroNET wordt door HydroLogic ontwikkeld in nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat. Zij zijn voor een goed waterbeheer 24×7 afhankelijk van ons systeem. Ruim 2500 professionals wereldwijd gebruiken HydroNET voor hun dagelijkse werk. Kijk ook op: www.hydronet.com

Wie zoeken we?

Deze opdracht is geschikt voor 3e jaars studenten Technische Informatica. Van studenten die bij ons afstuderen of stage lopen verwachten wij:

Wat bieden wij?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page