Watersysteemtoetsing voor inzicht in knelpunten van regionale of stedelijke watersystemen

Het zorgen voor droge voeten is een kerntaak van alle waterschappen in Nederland. Na de grootschalige wateroverlast in 1998 en het naar aanleiding daarvan opgestelde rapport van de Commissie Tielrooij, Waterbeheer 21e Eeuw, is de toetsing en de bestrijding van wateroverlast in de loop der jaren steeds verder gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. Iedere vijf jaar voeren de waterschappen een watersysteemtoetsing uit en onderzoeken zij met welke maatregelen de wateropgave kan worden verminderd.

HydroLogic heeft brede ervaring met het opbouwen van modellen voor en uitvoeren van regionale en stedelijke watersysteemtoetsingen. Ook is HydroLogic nauw betrokken geweest bij het opstellen van de standaard werkwijze voor watersysteemtoetsing in opdracht van STOWA en de unie van Waterschappen.

Afhankelijk van de wensen van de klant en de beschikbare gegevens wordt gekozen om gebruik te maken van de stochastenmethode of de tijdreeksmethode om de waterstandstatistiek te bepalen. Bij beide methodes is het belangrijk om goed na te denken over de randvoorwaarden en uitgangspunten. Vakkennis wordt door ons als minstens zo belangrijk gezien als het gebruiken van de juiste tools. Naast de technische uitvoering van de watersysteemanalyse besteed HydroLogic veel aandacht aan de controle van knelpunten. Samen met gebiedbeheerders worden de knelpunten op waarschijnlijkheid getoetst. Hierbij is een overzichtelijke visualisatie van de resultaten onontbeerlijk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn