Overstromingsmodel van de Randstad

De Randstad is het meest dichtbevolkte gebied van Nederland met steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In de Randstad, die wordt omringd door water, ligt ook het laagste punt van Nederland. De gevolgen van een dijkdoorbraak in het economisch hart van Nederland kunnen zeer groot zijn. Om de overstromingskansen vanuit zee, meren, grote rivieren en het regionale systeem beter in beeld te krijgen, hebben de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht  HydroLogic gevraagd een hoogwaardig overstromingsmodel van de Randstad in Sobek 1D/2D te ontwikkelen.

Belangrijk onderdeel van het project was het zo goed mogelijk  in het maaiveldmodel integreren van overstromingsbepalende elementen. Daar hebben wij slimme, automatische correctiealgoritmes voor ontwikkeld en toegepast. Het model is uitgebreid getest door het simuleren van veel verschillende overstromingsscenario’s. Het model wordt momenteel voor diverse toepassingen ingezet, zoals voor het opstellen van calamiteitenplannen en voor het toetsen van de waterkeringen binnen het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). In het project is samengewerkt met Deltares.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn