Optimalisatie zoetwaterverdeling

Naar aanleiding van de knelpuntenanalyse van het Deltapogramma Zoetwater heeft HydroLogic in opdracht van Rijkswaterstaat een aantal analyses uitgevoerd naar de huidige waterverdeling en de mogelijkheden tot optimalisatie in het hoofdwatersysteem bij lage afvoeren van de Nederrijn, de Lek, de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek richtte zich op de vraag onder welke omstandigheden de Kleinschalige Wateraanvoer Midden-Nederland (de KWA) ingezet zou kunnen worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het overige watersysteem.

Het onderzoek toonde aan dat het hoofdwatersysteem in een toenemende watervraag uit Midden-Nederland kan voorzien. Een verhoogde onttrekking is mogelijk en leidt niet tot een grote toename van de verzilting op de Hollandse IJssel en Lek. Eén van de uitkomsten van het onderzoek was dat de afgesproken levering van 25 m3/s door de Nederrijn niet gehaald kan worden, wanneer de afvoer van bij Lobith daalt tot onder 900 m3/s. Dit vormt niet direct een knelpunt, omdat er ook veel water via het Amsterdam-Rijnkanaal van de Waal naar de Lek stroomt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn